Algemene Voorwaarden

Als je vragen hebt over onze producten, bekijk dan eerst de FAQ hieronder. Neem gerust contact op voor eventuele vragen.

Welkom bij Revolt Fietsen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Revolt is eigendom van- en wordt geëxploiteerd door Revolt Bikes B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden voor:

https://revoltbikes.nl | https://revoltbikes.be | https://revoltbikes.fr

(Hierna te noemen “Revolt”).

Door de website te gebruiken en producten te kopen die op de website aangeboden worden, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden, het privacybeleid, het cookiebeleid, het verzend- en retourbeleid en het restitutiebeleid. In deze algemene voorwaarden verwijzen de woorden “website” naar de website, “wij”, “ons”, “onze” en “Revolt” verwijzen naar Revolt en “gebruiker”, “klant”, “je” en “jouw” verwijzen naar jou, de gebruiker en klant van Revolt.

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website, producten en diensten aangeboden door Revolt. Dit omvat de mobiele en tabletversies, evenals elke andere versie van Revolt die toegankelijk is via desktop, mobiel, tablet, sociale media of andere apparaten.

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT JE MATERIALEN, INFORMATIE OF PRODUCTEN BESTELD, GEBRUIKT OF VERKRIJGT.

 1. IN AANMERKING KOMEND

Je mag de website alleen gebruiken en de producten kopen in overeenstemming met deze voorwaarden en alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften.

Toegang tot de website en aankoop van producten zijn beschikbaar voor alle leeftijden. Het is de verantwoordelijkheid van ouders en wettelijke voogden om te bepalen of de inhoud en producten geschikt zijn voor hun kinderen of minderjarigen onder toezicht.

Door de website te gebruiken en de producten te kopen, verklaar en garandeer je dat je het volledige recht, de macht en de bevoegdheid hebt om deze voorwaarden in te voeren en om al je verplichtingen hieronder volledig na te komen. Verder verklaar en garandeer je dat je niet wettelijk gehandicapt of contractueel beperkt bent waardoor je deze voorwaarden niet kunt naleven.

Je verklaart en garandeert dat je gebruik van de website geen toepasselijke wet- of regelgeving schendt. Revolt kan, naar eigen goeddunken, weigeren de website en producten aan een gebruiker aan te bieden en zijn geschiktheidscriteria op elk moment wijzigen. Deze bepaling is nietig waar het wettelijk verboden is en het recht op toegang tot de dienst en de website wordt in dergelijke rechtsgebieden ingetrokken.

Promoties, wedstrijden, competitites en loterijen zijn onderworpen aan hun eigen voorwaarden en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd. Voordat je deelneemt aan een wedstrijd of competitie, dien je de algemene voorwaarden van elke wedstrijd of competitie te raadplegen, die een integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden zullen vormen.

 1. MELDINGEN EN NIEUWSBRIEF

Door Revolt je e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken, ga je ermee akkoord dat we jouw e-mailadres mogen gebruiken om je meldingen te sturen over de status van je bestelling, belangrijke communicatie over onze diensten of producten, nieuws en speciale content. We kunnen jouw e-mailadres en telefoonnummer ook gebruiken om je meldingen te sturen via sms-berichten, pushmeldingen en andere berichten, zoals wijzigingen in servicefuncties, productnieuws en speciale aanbiedingen voor onze producten. Als je deze e-mails, sms-berichten of pushmeldingen niet wilt ontvangen, kun je ervoor kiezen deze niet te ontvangen door ons jouw verzoek te sturen via onze contactgegevens of door de optie “uitschrijven” in e-mails te gebruiken of door te antwoorden met het woord ” STOP” naar SMS-berichten. Als je je afmeldt, kun je mogelijk geen e-mails, sms-berichten en pushmeldingen ontvangen over updates van je bestelling, nieuws of speciale aanbiedingen voor onze producten.

 1. WINKELEN OP DE WEBSITE

Wanneer je een bestelling plaatst, biedt je aan om de producten te kopen voor de prijs die wordt geadverteerd en aangegeven op de website op het moment van aankoop. Controleer de prijzen en productkenmerken voordat je jouw bestelling plaatst.

Wanneer een klant een bestelling plaatst, stuurt Revolt die klant een e-mail met als doel de aankoop en betaling te bevestigen. Deze e-mailbevestiging wordt automatisch gemaakt, zodat de gebruiker de bevestiging van zijn aankoop en de details van de bestelling heeft.

We behouden ons het recht voor om het aantal eenheden dat door elke gebruiker wordt gekocht te beperken. Revolt behoudt zich ook het recht om de verkoop van onze producten op regionale of jurisdictiebasis te beperken. Houd er rekening mee dat de aankoop van onze producten voor wederverkoop verboden is. Doorverkoop van onze producten is verboden.

Revolt kan elke bestelling annuleren en geen producten leveren als het in alle redelijkheid is om dit te doen en kan de beschikbaarheid van producten op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen of stopzetten. Als een bestelling wordt geannuleerd, worden alle betalingen voor producten volledig terugbetaald. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten. Alle nieuwe bestellingen worden afzonderlijk beschouwd en elk afzonderlijk behandeld.

 1. PRIJZEN

Revolt behoudt zich het recht voor om de prijs van de producten te bepalen. De prijs van het product en de verschillende varianten zijn beschikbaar op elke productpagina. Productprijzen en verzendkosten kunnen op elk moment worden gewijzigd in overeenstemming met de waarde van de wisselkoersen.

Revolt zal zich naar redelijkheid inspannen om de op de website gepubliceerde prijsinformatie up-to-date te houden. We raden je aan om regelmatig op onze website te kijken voor actuele prijsinformatie.

Revolt zal altijd ervoor proberen te zorgen dat de prijzen op de website correct zijn. Er kunnen echter van tijd tot tijd fouten in de prijs voorkomen, inclusief maar niet beperkt tot menselijke fouten, mechanische fouten en dergelijke. Indien een fout in de prijsstelling wordt ontdekt, zal de klant op de hoogte worden gebracht van een dergelijke fout. De optie om de bestelling te herbevestigen zal aan de gebruiker worden gegeven tegen de juiste prijs. De gebruiker heeft ook de mogelijkheid om de bestelling te annuleren als de gebruiker niet tevreden is met de juiste prijs die op de genoemde productbestelling is gecommuniceerd.

 1. BETALINGEN

Producten worden betaald via “Mollie” (betalingsverwerker beschikbaar in Revolt). De klant moet de prijs van het product betalen zoals bepaald in de bestelling voordat het product wordt verzonden. De betaling wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling voor het/de gekochte product(en) in rekening gebracht op de creditcard/betaalkaart van de klant. Zodra de transactie is verwerkt, sturen we een elektronisch ontvangstbewijs van de transactie naar het e-mailadres van de klant.

Als je inconsistenties in jouw facturering constateert, neem dan contact met ons op via onze contactgegevens of je kunt een claim indienen via de klantenservice van het bijbehorende betalingsplatform.

Als je kaart wordt geweigerd, ontvang je een foutmelding. Er wordt geen betaling van je kaart afgeschreven en er wordt geen bestelling verwerkt. Er kan een transactie in behandeling zijn op je rekening totdat de bank die de kaart heeft uitgegeven de autorisatie intrekt. Dit duurt meestal 2 tot 5 werkdagen. Je kaart kan om verschillende redenen worden geweigerd, zoals onvoldoende saldo, AVS (Address Verification System) komt niet overeen of je hebt een onjuiste beveiligingscode ingevoerd.

Als je betaling wordt geweigerd, moet je een alternatieve betaalmethode opgeven of een andere kaart verstrekken waarop de betaling kan worden afgeschreven en verwerkt.

Je betalingsgegevens worden behandeld en beveiligd met volledige veiligheid en met het exclusieve doel om de aankoop van de producten te verwerken. Revolt behoudt zich het recht voor om een ​​contract af te sluiten met elk betalingsplatform dat op de markt beschikbaar is en datj e gegevens behandelt met het exclusieve doel om de aankoop van de producten te verwerken.

 1. PRODUCTBESCHRIJVINGEN

Revolt probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Revolt garandeert echter niet dat productbeschrijvingen, productprijzen of andere inhoud van deze website nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn. Productbeschrijvingen en afbeeldingen kunnen variëren afhankelijk van de kleurresolutie van het scherm van het apparaat van de gebruiker.

 1. IMPORTVERPLICHTINGEN

Houd er rekening mee dat voor internationale bestellingen invoerbelastingen van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van de douanewetgeving van elk land. De koper is verantwoordelijk voor de betaling van eventuele invoerbelastingen die op zijn pakket kunnen worden geheven bij binnenkomst in het land van bestemming. Controleer de douanesituatie van jouw land met betrekking tot de invoer van goederen en de inning van invoerbelastingen voordat je een bestelling plaatst, aangezien Revolt je deze informatie niet kan verstrekken.

Revolt is niet verantwoordelijk voor de betaling van invoerrechten die van toepassing kunnen zijn op jouw internationale bestellingen, noch is Revolt verantwoordelijk voor pakketten die worden geretourneerd of niet worden afgeleverd als gevolg van niet-betaling van dergelijke rechten. De betaling van eventuele belastingen die op jouw pakket van toepassing kunnen zijn, is de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de klant.

 1. DISCLAIMER

Revolt is niet verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik van onze producten. Revolt is niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt aan een persoon met onze producten, of door het gebruik of misbruik van onze producten. De consument of koper is als enige en uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten of voor eventuele schade veroorzaakt aan de koper of een derde partij als gevolg van het gebruik van onze producten.

Door de website te bezoeken en toegang te krijgen tot de inhoud die beschikbaar is op de website (of blog), aanvaar je de persoonlijke verantwoordelijkheid voor de resultaten van het gebruik van de informatie en inhoud die beschikbaar is op de website. Je stemt ermee in dat Revolt geen garantie biedt voor de resultaten van acties die al dan niet worden geadviseerd door deze website en de inhoud die beschikbaar is op de website. Revolt biedt bronnen en inhoud alleen voor informatieve doeleinden. Je erkent en gaat ermee akkoord dat je uiteindelijke succes of falen bij het gebruik van de informatie en inhoud die beschikbaar is op de website het resultaat zal zijn van jouw eigen inspanningen, jouw situatie en verschillende andere omstandigheden die buiten de controle van Revolt liggen. Deze disclaimer is niet bedoeld om enige door de wet geïmpliceerde garantie uit te sluiten die wettelijk niet kan worden uitgesloten.

 1. COPYRIGHT

Elke kopie of reproductie van onze producten vormt een schending van de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Revolt. Elk ongeoorloofd gebruik van ons handelsmerk vormt een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Revolt.

Alle materialen op de website, inclusief maar niet beperkt tot namen, logo’s, handelsmerken, afbeeldingen, tekst, kolommen, afbeeldingen, video’s, foto’s, illustraties, software en andere elementen zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van en gecontroleerd door Revolt of door derden die hun materiaal in licentie hebben gegeven of anderszins aan de website hebben verstrekt. Je erkent en gaat ermee akkoord dat al het materiaal op de website alleen beschikbaar wordt gesteld voor beperkt, niet-commercieel, persoonlijk gebruik. Behalve zoals hierin specifiek bepaald. Geen enkel materiaal mag worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, verkocht, gedownload, gepost, verzonden of gedistribueerd op welke manier dan ook, of anderszins gebruikt voor welk doel dan ook, door een persoon of entiteit, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Revolt. Je mag het materiaal niet toevoegen, verwijderen, vervormen of anderszins wijzigen. Elke ongeoorloofde poging om materiaal te wijzigen, beveiligingsfuncties te beperken of te omzeilen, of om Revolt of een deel van het materiaal te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, is ten strengste verboden. Kopieer geen inhoud en geef deze door als jouw eigen inhoud, omdat er inbreuk op het auteursrecht zal plaatsvinden.

 1. AANKLACHT AUTEURSRECHT

Revolt zal reageren op alle vragen, klachten en claims met betrekking tot vermeende inbreuk door schending of schending van de bepalingen vervat in internationale wetten en regels op het gebied van auteursrecht en intellectueel eigendom. Revolt respecteert het intellectuele eigendom van anderen en verwacht van gebruikers hetzelfde. Als je te goeder trouw van mening bent dat enig materiaal op de Revolt-website inbreuk maakt op jouw auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, dien je jouw verzoek in via onze contactgegevens, met de volgende informatie:

 • Identificatie van het intellectuele eigendomsrecht dat naar verluidt wordt geschonden. Alle relevante registratienummers, of een verklaring betreffende de eigendom van het werk, moeten worden bijgevoegd.
 • Een verklaring die specifiek de locatie van het inbreukmakende materiaal identificeert, met voldoende details zodat Revolt het op de website kan vinden.
 • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Een verklaring van jou dat je te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het vermeend inbreukmakende materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van de rechten, of zijn vertegenwoordigers, of door de wet.
 • Een verklaring van jouw, gedaan op straffe van meineed, dat de informatie in jouw melding juist is en dat je de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.
 • Een elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtbelang.
 1. VERBODEN ACTIVITEITEN

De inhoud en informatie die beschikbaar is op de website (inclusief, maar niet beperkt tot, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, grafische afbeeldingen, video, kaarten, pictogrammen of ander materiaal), evenals de infrastructuur die wordt gebruikt om dergelijke inhoud en informatie, zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Revolt door derden. Voor alle andere inhoud dan jouw inhoud, stem je ermee in om geen informatie of diensten verkregen van of via de website te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken maken, overdragen of verkopen of doorverkopen. Daarnaast zijn de volgende activiteiten verboden:

 • Toegang tot, controleren, reproduceren, distribueren, verzenden, uitzenden, weergeven, verkopen, licentiëren, kopiëren of anderszins exploiteren van de inhoud van de website, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen of een handmatig proces voor enig doel dat niet in overeenstemming is met deze voorwaarden.
 • Elke actie ondernemen die naar ons goeddunken een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur oplegt of kan opleggen.
 • Deeplink naar enig deel van onze website voor welk doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • “Framen”, “spiegelen” of anderszins opnemen van enig deel van de Services in een andere website of service zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Poging tot het wijzigen, vertalen, aanpassen, bewerken, decompileren, disassembleren of reverse-engineeren van software die door Revolt in verband met de website wordt gebruikt.
 • Beveiligingsgerelateerde functies van de Services of functies die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken, ontwijken, uitschakelen of anderszins verstoren.
 1. DISCLAIMER VAN GARANTIES

Vanwege de aard van het internet biedt en onderhoudt Revolt de website op een “zoals het nu is”, “zoals beschikbaar” basis en belooft niet dat het gebruik van de website ononderbroken of volledig foutloos zal zijn. We zijn niet verantwoordelijk jegens jou als we onze internetdiensten niet kunnen leveren buiten onze controle, om welke reden dan ook.

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar andere websites die niet onder de controle van ons staan ​​en niet door ons worden onderhouden. Deze links worden alleen voor uw gemak aangeboden en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites.

Behalve zoals hierboven bepaald, kunnen we geen andere garanties, voorwaarden of andere voorwaarden geven, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, en al dergelijke voorwaarden zijn hierbij uitgesloten voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet.

Je bent verantwoordelijk voor elke schending van deze voorwaarden door jou en als je de website gebruikt in strijd met deze voorwaarden, ben je hier aansprakelijk voor en vergoedt je Revolt voor enig verlies of schade die als gevolg daarvan wordt veroorzaakt.

Revolt is in geen enkel bedrag aansprakelijk voor het niet nakomen van enige verplichting onder deze overeenkomst als een dergelijke tekortkoming wordt veroorzaakt door het optreden van een onvoorziene gebeurtenis buiten haar redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot internetstoringen, communicatiestoringen, brand, overstroming of oorlog.

Deze voorwaarden hebben geen invloed op jouw wettelijke rechten als consument die voor jou beschikbaar zijn.

Behoudens zoals hierboven vermeld, sluit Revolt, voor zover wettelijk toegestaan, aansprakelijkheid uit voor verlies of schade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige directe, indirecte of gevolgschade, ongeacht of deze voortvloeit uit een probleem dat je aan Revolt meldt. Revolt is niet aansprakelijk om geld te betalen als compensatie, inclusief maar niet beperkt tot alle aansprakelijkheid met betrekking tot:

 • Eventuele onjuiste of onnauwkeurige informatie op de website.
 • De inbreuk door een persoon van enige intellectuele eigendomsrechten van een derde partij veroorzaakt door hun gebruik van de website of een product of dienst gekocht via de website
 • Verlies of schade als gevolg van jouw gebruik of het onvermogen om de website te gebruiken of als gevolg van ongeoorloofde toegang tot of wijziging van jouw transmissies of gegevens in omstandigheden die buiten onze controle liggen.
 • Elk verlies van winst, verspilde uitgaven, corruptie of vernietiging van gegevens of enig ander verlies dat niet direct het gevolg is van iets dat we verkeerd hebben gedaan.
 • Elke hoeveelheid of soort verlies of schade als gevolg van virussen of andere kwaadaardige software die de computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen van een gebruiker kan infecteren, veroorzaakt door personen die toegang hebben tot of gebruik maken van inhoud van de website of van verzendingen via e-mails of bijlagen ontvangen van Revolt.
 • Alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere stellingen die zonder deze kennisgeving van kracht zouden zijn.
 1. DERDE PARTIJEN

Door jouw gebruik van de website en diensten kun je links naar websites van derden tegenkomen of in staat zijn om te communiceren met sites van derden. Dergelijke derden kunnen een vergoeding vragen voor het gebruik van bepaalde inhoud of diensten die op of via hun websites worden aangeboden. Daarom moet je altijd onderzoek doen dat je nodig of gepast acht voordat je een transactie aangaat met een derde partij om te bepalen of er kosten in rekening worden gebracht. Waar Revolt details verstrekt over vergoedingen of kosten voor dergelijke inhoud of diensten van derden, wordt dergelijke informatie alleen verstrekt voor gemaks- en informatiedoeleinden. Alle interacties met sites en apps van derden zijn op eigen risico. Je erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat Revolt op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke sites van derden.

 1. SCHADEVERGOEDING

Je stemt ermee in Revolt en al hun directeuren, werknemers en vertegenwoordigers te verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle claims, rechtszaken, eisen, terugvorderingen, verliezen, schade, boetes, boetes of andere kosten of uitgaven van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, in rekening gebracht door derden als gevolg van:

 • Jouw schending van deze overeenkomst of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen.
 • Jouw schending van een wet of de rechten van een derde partij.
 • Jouw aankoop van de producten.
 1. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Revolt aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mislukte, gedeeltelijke of onleesbare computertransmissies, voor computer-, telefoon-, kabel-, netwerk-, elektronische of internethardware- of softwarestoringen, storingen, verbindingen, beschikbaarheid, voor het handelen of nalaten van een serviceprovider, internettoegankelijkheid of -beschikbaarheid of voor verkeersopstoppingen of ongeoorloofd menselijk handelen, inclusief eventuele fouten of vergissingen.

 1. WIJZIGINGEN EN BEINDIGING

We kunnen de website en deze voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan jou wijzigen. Je bent verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van deze voorwaarden. Als je de website blijft gebruiken, betekent dit dat je akkoord gaat met eventuele wijzigingen in deze voorwaarden en dat eventuele wijzigingen alle eerdere versies van de voorwaarden vervangen. Tenzij hierin anders aangegeven, zijn alle wijzigingen in deze voorwaarden van toepassing op alle gebruikers. Bovendien kunnen we deze overeenkomst met je onder deze voorwaarden op elk moment beëindigen door je schriftelijk (inclusief per e-mail) op de hoogte te stellen of zonder enige waarschuwing hiervan.

 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alle persoonlijke informatie die je verstrekt in verband met de aankoop van producten, zal worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid. Raadpleeg a.u.b. ons privacybeleid.

 1. INTEGRATIECLAUSULE

Deze overeenkomst vormt samen met het privacybeleid en alle andere juridische kennisgevingen die door Revolt zijn gepubliceerd, de volledige overeenkomst tussen jou en Revolt met betrekking tot- en regelt jouw gebruik van de website.

 1. GESCHILLEN

je stemt ermee in dat elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid van deze voorwaarden of het gebruik van de website en aankoop van de producten zal worden opgelost door bindende arbitrage tussen jou en Revolt, op voorwaarde dat elke partij het recht behoudt om een ​​individuele vordering aanhangig te maken bij een bevoegde rechtbank.

In het geval dat er een geschil ontstaat in verband met de producten die via de website worden aangeboden of de schending van deze algemene voorwaarden, komen de partijen overeen om hun geschil voor te leggen aan een arbitrage-oplossing voor een gerenommeerde arbitrageorganisatie zoals onderling overeengekomen door de partijen en in overeenstemming met de toepasselijke commerciële arbitrageregels.

Je stemt ermee in een formele geschillenprocedure te starten door ons een bericht te sturen via onze contactgegevens. Revolt kan ervoor kiezen om je een schriftelijk aanbod te sturen na ontvangst van jouw eerste bericht. Als we je een schikkingsvoorstel aanbieden en sturen en je accepteert het aanbod niet, of we zijn niet in staat om jouw geschil naar tevredenheid op te lossen en je wilt doorgaan met het geschilproces, moet je het geschillenbeslechtingsproces starten bij een erkende arbitrageorganisatie en een afzonderlijk verzoek om arbitrage. Elke uitspraak van het scheidsgerecht is definitief en bindend voor de partijen.

Voor zover wettelijk toegestaan, stem je ermee in dat je geen class action-rechtszaak zult indienen, eraan zult deelnemen of eraan zult deelnemen in verband met een claim, geschil of controverse die kan ontstaan ​​in verband met jouw gebruik van de website en de aankoop van producten.

De rechtbanken van Nederland hebben jurisdictie over elk geschil, controverse of claim met betrekking tot Revolt en haar bedrijfsvoering. Een dergelijk geschil of controverse zal worden gebracht en opgelost in de rechtbanken van Nederland.

 1. SLOTBEPALINGEN

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Het gebruik van onze website is niet toegestaan ​​in rechtsgebieden die geen uitvoering geven aan alle bepalingen van deze voorwaarden.

Onze naleving van deze voorwaarden is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze voorwaarden beperkt ons recht om te voldoen aan wetshandhavings- of andere overheids- of wettelijke verzoeken of vereisten met betrekking tot jouw gebruik van onze website, jouw aankoop van producten op onze website, of informatie die aan ons is verstrekt of door ons is verzameld in verband met jouw gebruik van de website en de aankoop van producten.

Als enig deel van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier worden aangetast of aangetast. Ons falen of vertraging bij het afdwingen van enige bepaling van deze voorwaarden op enig moment doet geen afstand van ons recht om dezelfde of enige andere bepaling(en) hiervan in de toekomst af te dwingen.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

 1. CONTACT INFORMATIE

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze voorwaarden of de producten, neem dan contact met ons op via onze contactpagina of via onderstaande contactgegevens:

Revolt Bikes B.V.

Boekweitstraat 106
2153 GL Nieuw-Vennep
Nederland

KvK/CoC: 86622587
RSIN/BTW: NL864026110B01

Email: info@revoltbikes.nl

FAQ

Is er een gratis proefrit mogelijkheid voor de e-bikes?

Absoluut! Om de grootst mogelijke klanttevredenheid te garanderen, bieden wij een gratis proefrit aan op ons kantoor of een nabijgelegen locatie. Als je geïnteresseerd bent om één van onze e-bikes uit te proberen, vul dan het contactformulier in en kies als onderwerp ‘proefrit aanvragen’. Wij regelen daarna graag een proefrit voor je.

Hoe kun je de verschillende modellen e-bikes het beste vergelijken?

Het ideale e-bike model voor jouw vereisten hangt af van factoren zoals je budget, lengte en gewicht. Onze pro versies bieden meer geavanceerde functies en zijn dienovereenkomstig hoger geprijsd.

De aluminium bikes zijn geschikt voor personen met een lengte tussen de 155 tot 195 cm, plus een maximaal gewicht van 120 kg. Aan de andere kant zijn de carbon fietsen ontworpen voor mensen met een lichaamslengte van 155 tot 195 cm en een maximaal gewicht van 100 kg.

Zowel de carbon pro als aluminium alloy e-bikes zijn een uitstekende keuze voor langeafstandsritten. Als je echter de voorkeur geeft aan een soepelere en gemakkelijkere rit vanwege hun lichtgewicht frame, dan zijn de reguliere en pro versies van carbon absoluut de beste opties.

Qua prijsstelling valt elke uitvoering binnen een aparte prijsklasse. De opvouwbare aluminium e-bikes zijn verkrijgbaar vanaf 1.795 euro en gaan tot 1.995 euro. De vouwbare carbon e-bikes beginnen bij 2.195 euro en lopen op tot 2.495 euro.

Wat zijn de verzend- en montagemogelijkheden?

We bieden een GRATIS verzending in de hele Europese Unie als je ervoor kiest om de bike zelf te monteren. We bezorgen de doos van je bike tot aan jouw voordeur, tezamen met een handleiding, en bieden je ook video-instructies op ons YouTube-kanaal.

Voor het zelf ophalen bieden we jou twee keuzes aan. Je kunt de doos met de bike ophalen, of als je wilt, kunnen we tegen een meerprijs van 65 euro de bike geheel voor je monteren.

Je hebt bij het plaatsen van jouw bestelling de keuzemogelijkheid om je persoonlijke voorkeur te selecteren. Om zo de leverervaring op jouw behoeften af te stemmen.

Hoe kom ik aan mijn reserveonderdelen?

Elke e-bike wordt geleverd met 1-2 jaar garantie, waarin we gratis reserveonderdelen opsturen. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is contact met ons opnemen en jouw gegevens door te sturen. Stuur alsjeblieft geen onderdelen terug voordat je contact met ons hebt opgenomen.

Je kunt jouw e-bike ook naar ons kantoor brengen, dan monteren wij daar de vervangende onderdelen voor je. Neem echter wel eerst contact met ons op om een afspraak te maken voordat je bij ons langskomt.

Je kunt natuurlijk altijd bij onze winkel terecht als je buiten de garantieperiode om reserveonderdelen nodig hebt. Wij verkopen deze reserve onderdelen tegen betaalbare prijzen.

Contact

Als een eersteklas e-bike bedrijf zijn we trots op het aanbieden van unieke, praktische en kosteneffectieve opvouwbare e-bikes. Ons uitgebreide assortiment komt tegemoet aan verschillende voorkeuren en eisen. Elke e-bike is uitgerust met de nieuwste upgrades om er zo voor te zorgen dat jouw rijervaring altijd soepel, comfortabel en buitengewoon efficiënt is.

Navigatie

B2B
FAQ

We accepteren ook deelbetalingen via:

Revolt Bikes B.V.

Magazijn
Boekweitstraat 104 - 106
2153 GL, Nieuw-Vennep
Nederland
Kantoor
Binckhorstlaan 36, Unit H0.07
2516 BE, Den Haag
Nederland
info[at]revoltbikes.nl
Algemene Voorwaarden Verzend- & Retourbeleid Privacy & Cookie Beleid KvK: 86622587 ⚡ RSIN/BTW: NL864026110B01© 2023 Revolt Bikes B.V. ⚡ Alle rechten voorbehouden